Familje- och jourhem

Alla barn och ungdomar behöver - och har rätt till - en trygg uppväxt. Ibland uppstår situationer i livet när den egna familjen inte kan ge det. Då kan ett familje- eller jourhem vara lösningen under en kortare eller längre tid.

Vad är ett familjehem?

Det som tidigare kallades fosterhem eller fosterfamilj kallas idag för familjehem. Att vara familjehem innebär att man tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem under en kortare eller längre period av barnets/ungdomens liv eller under barnets/ungdomens uppväxt.

Familjehemmet tar hand om barnets/ungdomens hela omvårdnad. De ger barnet det som föräldrar under goda och normala förhållanden kan ge sitt barn eller tonåring. Socialtjänsten och familjehemmet samarbetar kring barnets/ungdomens omvårdnad. Familjehemmet medverkar till att umgänget med barnets föräldrar fungerar väl. Det är barnets behov som står i centrum!

Vad är ett jourhem?

Ett jourhem är ett familjehem som kan ta emot barn och unga med kort varsel ifall de behöver omedelbart skydd och stöd. Barnet bor i jourhemmet under en kortare period, i vissa fall tills barnet fått placering i ett familjehem.

Vem kan bli ett familje- eller jourhem?

Gemensamt för alla familje- och jourhem är att familjen ska leva i en trygg och stabil livssituation. Familjen ska dessutom ha tid och engagemang för att ta emot ett barn i sin familj. De flesta familjehem har egna barn och bor såväl i Vallentuna som i andra delar av landet. Det är barnets behov som avgör vilket familjehem som passar.

Du behöver inte ha en särskild utbildning eller erfarenhet av socialt arbete. Vi söker vanliga trygga familjer med en stabil livssituation och som har tid och engagemang för att ta sig an ett barn i sitt hem.

Vi utreder alla som vill bli familjehem genom flera hembesök, djupintervju, kontroll av polis- och socialregister, Kronofogden samt genom referenssamtal. Familjehemmet får därefter ett medgivande av socialnämnden i kommunen att ta emot ett speciellt barn.

Vill du veta mer om insatsen?

Är du och din familj intresserade av att veta mer eller eventuellt bli familjehem/jourhem? Kontakta socialförvaltningens familjehemssekreterare eller fyll i blanketten som finns nedan under självserice.

Vill du som förälder eller barn veta mer om insatsen, kontakta barn- och ungdomsenhetens mottagningssekreterare.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats