Kontaktfamilj

En kontaktfamilj kan ge det stöd i vardagen som barnet eller ungdomen saknar i sitt naturliga nätverk. Detta stöd är en frivillig insats och är ett bistånd som föräldern efter en utredning kan beviljas sitt barn.

Vad gör en kontaktfamilj?

Att vara kontaktfamilj innebär att ta emot ett barn, ibland ett syskonpar, i sitt eget hem en eller ett par helger i månaden. En kontaktfamilj kan se ut på olika sätt och kan bestå av en eller två vuxna med eller utan barn. När barnet är hos kontaktfamiljen deltar han eller hon i kontaktfamiljens vardagliga liv. Kontaktfamiljen kan bo i Vallentuna eller i annan närkommun.

Barnen som beviljas kontaktfamilj har olika bakgrund och åldrarna varierar men vanligast är att barnen är mellan 3-10 år när de beviljas kontaktfamilj.

Vem kan bli kontaktfamilj?

Det viktigaste för att bli kontaktfamilj är att man har tid och engagemang för ett extra barn i familjen och att man är positivt intresserad av andra människor.

Du/ni behöver inte ha en särskild utbildning eller erfarenhet av socialt arbete. Vi söker vanliga trygga familjer med stabil livssituation och som har tid och engagemang. Vi utreder alla som vill bli kontaktfamilj genom hembesök,  intervju, kontroll av polis- och socialregister samt genom referenssamtal.

Vill du veta mer om insatsen?

Är du och din familj intresserad av att veta mer eller eventuellt bli kontaktfamilj? Kontakta socialförvaltningens familjehemssekreterare eller fyll i blanketten som finns under självservice nedan.

Vill du som förälder veta mer om insatsen? Kontakta barn- och ungdomsenhetens mottagningssekreterare.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats