Vallentuna arbetscoachning

Vallentuna arbetscoachning är en verksamhet som ger stöd och hjälp åt personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykiska eller sociala svårigheter att komma ut på den öppna arbetsmarknaden.

Om du känner dig motiverad att börja studera eller komma ut i arbetslivet men inte riktigt vet hur du ska gå tillväga är Vallentuna arbetscoachning ett perfekt verktyg för dig. Här erbjuds du individuellt utformat stöd och coachning med utgångspunkt i dina egna önskemål och intressen.

Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare

För att få hjälp genom Vallentuna arbetscoachning behöver du kontakta en biståndshandläggare via kommunens telefonväxel, 08-587 850 00

När du har blivit beviljad insats på arbetscoachningen gör vi snabbt en kartläggning av din situation för att kunna påbörja sökandet av arbetsplats så snart som möjligt. Du får sedan aktiv hjälp genom hela processen. Även när du väl är ute på arbetsplats har du tillgång till stöd och hjälp av arbetscoachningen.

Arbetsmetoder

Vallentuna arbetscoachning samverkar med flera lokala företag och har ett nära samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats