Fabriksvägen daglig verksamhet och sysselsättning

Välkommen till Fabriksvägen daglig verksamhet och sysselsättning!

Vi erbjuder arbetsrelaterad, strukturerad och meningsfull:

  • Daglig verksamhet för personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • Sysselsättning för vuxna med psykisk funktionsnedsättning (SoL)

På Fabriksvägen daglig verksamhet och sysselsättning vill vi tillgodose dina behov och intressen och ta till vara på dina färdigheter för att du ska få en meningsfull vardag. Hos oss finner du tid för både återhämtning och personlig utveckling.

Hur ansöker jag?

Kontakta kommunens Kontaktcenter på telefonnummer: 08-587 850 00 och be om att få tala med en LSS-handläggare, alternativt med någon från socialförvaltningens vuxenenhet. Berätta för handläggaren att du är intresserad av Fabriksvägen sysselsättning.

Vad gör vi på Fabriksvägen?

Fabriksvägen daglig verksamhet och sysselsättning erbjuder flera aktiviteter med olika inriktningar att välja på. Du har möjlighet att få utveckla dina kreativa färdigheter, få tid för återhämtning och friskvård samt utrymme för social samvaro och personlig utveckling. Vi har även aktiviteter som är arbetsförberedande. Aktiviteter utförs alltid i grupp och med en handledare som stöd. Arbetsuppgifterna varierar och anpassas individuellt utifrån dina önskemål och behov.

Handledarledd praktik i grupp

Vi samverkar med olika lokala företag samt med andra kommunala verksamheter. Tillsammans i grupp utför vi bland annat lager- och butiksarbete, återvinningsarbete, postutdelning med mera.

Samarbete med Vallentuna arbetscoachning

Om du känner dig redo för att ta nästa steg in i arbetslivet och behöver stöd till individuellt arbete finns ett nära samarbete med Vallentuna arbetscoachning på Hjälmstavägen. Precis som arbetscoachningen använder vi oss av metoden Supported Employment som präglar hela vårt arbetssätt. Det innebär kortfattat att vi alltid utgår utifrån dina drömmar och önskemål när vi jobbar. Det är din vilja och dina intressen som är vägledande i vårt arbete.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats