Inriktning arbete

Vallentuna arbetscoachning inriktning arbete vänder sig till personer som har försörjningsstöd och är inskriven på Arbetsförmedlingen. Personer som beviljas insatser via oss får en arbetscoach som ger stöd under den tid som personen behöver för att komma ut i eget arbete.

Vi kan erbjuda stöd vid praktik, arbete eller utbildning.

Hur ansöker jag?

Du behöver vara inskriven på Arbetsförmedlingen och ha försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag. Ta kontakt med kommunens Kontaktcenter på telefonnummer: 08-587 850 00 och be om att få prata med en handläggare på socialförvaltningens vuxenenhet.

Uppdatering pågår.

Vad gör vi på inriktning arbete?

Uppdatering pågår.

Samarbete

Uppdatering pågår.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats