Bällsta korttidshem

Bällsta korttidshem drivs i kommunal regi och erbjuder korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Boendet är en trygg avlastning för dig som förälder. Till hands finns personalen som har utbildning och erfarenhet inom funktionsnedsättning.

Du som vistas här får ta del av en stimulerande verksamhet där du har din egen individuella utvecklingsplan. Vi har alltid en planering där uppföljning ingår. Vi har en samverkan med skola, LSS-handläggare (LSS – Lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade) och andra viktiga aktörer i ditt nätverk.

Hos oss får du möjlighet att träffa nya vänner och ingå i en social gemenskap.

Korttidsboendet

Bällsta korttidshem består av två hus där verksamheterna skiljer sig åt.

Hus 9 Verksamheten är enbart riktad till barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, personal har sovande jour på huset.

Hus 11 Verksamheten är riktad till barn och ungdomar med psykiska och fysiska funktionshinder eller autism, på huset är det vakande nattpersonal.

Om vi har plats tar vi gärna emot barn och ungdomar från andra kommuner.

Det här gör vi

  • Vi planerar och lagar mat tillsammans.
  • Vi pysslar, spelar spel, har uteaktiviteter och andra sociala aktiviteter.
  • Vi vistas utomhus i vår fina utemiljö.
  • Under helger och lov gör vi utflykter tillsammans.

Vart vänder jag mig?

Blir du nyfiken på vår verksamhet? Hör av dig till en av kommunens LSS-handläggare som kan svara på dina frågor och hjälpa dig om det blir aktuellt med en ansökan till oss.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats