Alléns stödboende

Alléns stödboende är en verksamhet som ger stöd till dig som är 18 år eller äldre och har en psykisk och/eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Stödboendet handlar främst om motivation och stöd. Personal från stödboendet kommer hem till dig och coachar dig i att planera och strukturera din vardag.

Hur arbetar vi?

Vi coachar dig i:

  • att få struktur av din dag
  • dina vardagliga göromål
  • att planera dina inköp
  • olika typer av ärenden
  • att skapa motivation till att söka dig till olika sociala sammanhang

Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i ditt hem, vara delaktig och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Tillsammans med dig skapar vi en gemensam, individuell planering där vi utgår från just dina behov och mål.

Vilka arbetar här?

Vi som arbetar på Alléns stödboende har utbildning och lång erfarenhet inom psykiatri. Vi kompetensutvecklar oss genom kurser, föreläsningar och handledning. Vi arbetar aktivt med metoden ESL, ett självständigt liv.

Stödboendets uppgift är att coacha dig i att göra saker själv och att stödja dig med det du upplever som problematiskt.

Stödet utgår från dina förutsättningar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats