Vallentuna Arbetscoachning (VAC)

Vallentuna arbetscoachning inriktning sysselsättning vänder sig till dig som har insats genom:

  • Socialpsykiatrin (SoL)
  • Lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade (LSS)

Vi hjälper dig att komma ut i praktik på öppna arbetsmarknaden eller ut i studier med hjälp av ett individuellt anpassat stöd från en arbetscoach.

Händer

Vad gör vi på Vallentuna arbetscoachning inriktning sysselsättning?

När insatsen startas upp blir du tilldelad en egen arbetscoach och tillsammans påbörjar ni sedan en kartläggning och nulägesanalys. Utifrån det skapar ni en genomförandeplan för hur arbetet ska utföras, vilket stöd du behöver samt dina egna mål med insatsen.

Vi arbetar enligt metoden Supported Employment. Kortfattat innebär det att alla som kan och vill jobba ska få möjlighet till det. Det gäller att skapa rätt förutsättningar för att det ska fungera för både arbetsgivare och dig som arbetstagare. Därför utgår vi alltid från dina önskemål, förutsättningar och intressen i hur vi arbetar.

Arbetslivskurser och andra utbildningar erbjuds regelbundet för alla deltagare med insats hos oss.

Samarbete med Fabriksvägen sysselsättning

Fabriksvägen sysselsättning och Vallentuna arbetscoachning har ett nära samarbete och insatserna går att kombinera. Om behov av daglig sysselsättning finns kan insats på Fabriksvägen sysselsättning erbjudas under uppstartsperioden.

När du känner dig redo för individuell praktik på öppna arbetsmarknaden kan du under en period kombinera insatsen på Fabriksvägen sysselsättning med arbetscoachningen.

Regelbundna informationsträffar sker på Fabriksvägen där du kan få information om vad det innebär att ha arbetscoachning.

Hur ansöker jag?

Du ansöker genom att kontakta vuxenenheten på socialförvaltningen eller din LSS-handläggare. Det gör du enklast genom att ringa till Kontaktcenter på telefonnummer: 08-587 850 00.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats