Föreningslivet och coronaviruset (Covid-19)

Föreningslivet är en positiv kraft i samhället, som i det rådande läget kan bidra till välmående och sammanhållning.

Då mycket i vår vardag nu har förändrats eller till och med satts på paus så kan föreningslivet vara just den plats i mångas liv som blir den trygga stabila punkten. Att träffas eller umgås, om än med förändrade förutsättningar, kan ge energi och kraft till att orka med vardagen när det svajar.

Kommunens rekommendation till föreningslivet är att anpassa sin verksamhet och vidta de åtgärder som situationen kräver.

Det är viktigt att ni håller er uppdaterade gällande aktuella riktlinjer och rekommendationer från Regeringen och Folkhälsomyndigheten. Beslut kan ändras från en dag till en annan så det är viktigt att ta del av informationen löpande och vara beredd att justera era beslut.

Ta även del av information och beslut från era riksorganisationer om något förändras som kan komma att påverka er verksamhet.

Skall vi fortsätta med föreningsverksamheten?

Vi rekommenderar att varje förening gör sin egen bedömning gällande om ni vill och kan fortsätta verksamheten eller inte. Fokus ligger på att begränsa smittspridningen och varje enskilt beslut ska fattas utifrån det.

Finns det tips och råd för hur vi kan göra en bedömning?

Den 13 mars kom Folkhälsomyndigheten ut med vägledning för de evenemang och sammankomster (möten, konferenser etc) som inte omfattas av regeringens förbud av fler än 500 personer deltagare. I Folkhälsomyndighetens vägledning finns allmänna åtgärder för att minska spridningsrisken och en checklista för riskbedömning.

Här kan ni läsa Folkhälsomyndighetens vägledning i sin helhet.

Vilka är de allmänna råden?

  • Genomför en riskbedömning
  • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till verksamheten.
  • God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
  • Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)

Vad skulle kunna vara en riskreducerande åtgärd?

  • Begränsa antalet deltagare
  • Se över förutsättningarna för verksamheten t.ex. storlek på lokal och möjligheter till en god handhygien
  • Informera deltagarna om förutsättningarna för verksamheten
  • Hygienåtgärder såsom tillgänglighet till handtvätt, handsprit
  • Byta eller justera de tänkta aktiviteterna
  • Byta lokal för aktiviteten alternativt genomföra den utomhus

Vad gäller om vi avbokar våra tider i kommunens lokaler?

Fritidsförvaltningen kommer inte att debitera för sena avbokningar fram till 19 april. Beroende på utvecklingen framöver så kan den perioden komma att förlängas.

Om vi ställer in aktiviteter så påverkar det vår förenings aktivitetsbidrag, vad säger fritidsförvaltningen om det?

Vi ser just nu över hur vi kan hantera frågor gällande aktivitetsbidraget. En uppdatering om det kommer så snart som möjligt. (Uppdaterad 2020-03-19)

Mer information

Många aktörer har samlad information om Covid-19. Här finns flera relevanta. 

Tips på olika rörelseaktiviteter och hälsosamma recept

Rörelse och hälsosam mat är centrala komponenter för barns hälsa – även under kris.

Här kan du läsa om tips från Generation Pep.

Generation Pep

Barnhänder
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats