Kompassen, personlig assistans

Kompassen är kommunens egen leverantör av personlig assistans. Vi har en lång erfarenhet av att ge särskilt stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Vi som arbetar på Kompassen har många års erfarenhet i yrket. Vi håller en god kvalitet och tar del av vad som händer inom personlig assistans. Alla som arbetar på Kompassen har tystnadsplikt.

Vår verksamhet ger dig stöd och kvalitet i din vardag. Vi visar dig respekt och integritet i ditt självbestämmande. Det är du och dina behov som styr den insats som vi ger.

Personlig assistans

Om ditt behov av personlig assistans understiger 20 timmar är det Kompassen som kommer hem till dig. Om du i stället blir beviljad personlig assistans genom Försäkringskassan, och har rätt till mer än 20 timmar, är Kompassen en av flera utförare som du kan välja mellan.

Vårt första möte

Vi på Kompassen börjar med att kontakta dig. Vi bokar in ett möte där vi går vi igenom vad du behöver hjälp med, utifrån vad du har för biståndsbeslut. Vi vet hur viktigt det är att trivas med sin personliga assistent. Därför är vi lyhörda och ser till att göra välavvägda matchningar.

Du och dina behov styr

Vår verksamhet ger dig stöd och kvalitet i din vardag. Vi visar dig respekt och integritet i ditt självbestämmande. Det är du och dina behov som styr den insats som vi ger. Tillsammans med dig upprättar vi en genomförandeplan. Den ligger till grund för vad som ska utföras hos dig och hur det ska göras.

Vilka arbetar på Kompassen?

Vi som arbetar som personliga assistenter på Kompassen har många års erfarenhet i yrket. Vi håller en god kvalitet och tar del av vad som händer inom personlig assistans. Vi vidareutvecklar oss och går på kurser och utbildningar, som är givande för arbetet. Våra anställningsvillkor är trygga. Alla som arbetar på Kompassen har tystnadsplikt. När vikarier behöver anlitas är de så gott som alltid introducerade hos dig sedan tidigare.

Hur kontaktar du oss?

För att få veta mer om Kompassen är du välkommen att kontakta enhetsledare Riina Lindqvist. För ett biståndsbeslut kontaktar du en LSS-handläggare som du når via kontaktcentret.

Tomas Jablonski

Enhetschef för Kompassen

Telefon: 08-587 848 01
E-post: tomas.jablonski@vallentuna.se

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats