Alléns stödboende

Alléns stödboende är en dygnet-runt-verksamhet som ger stöd till dig som är 18 år eller äldre och har en psykisk och/eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Stödboendet arbetar främst med motivation och stöd. Personal från stödboendet kommer hem till dig och coachar dig i att planera och strukturera din vardag.

Vi coachar dig i:

  • att få struktur av din dag
  • dina vardagliga göromål
  • att planera dina inköp
  • olika typer av ärenden
  • att skapa motivation till att söka dig till olika sociala sammanhang

Alléns stödboende är knuten till Vallentuna kommuns hälso- och sjukvårdsorganisation (HSO). Vi har därför tillgång till sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal.

 

Hur fungerar stödboendet?

Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i ditt hem, vara delaktig och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Tillsammans med dig skapar vi en gemensam, individuell planering där vi utgår från just dina behov och mål.

Vi som arbetar på Alléns stödboende har utbildning och lång erfarenhet inom psykiatri. Vi kompetensutvecklar oss genom kurser, föreläsningar och handledning. Vi arbetar aktivt med metoden ESL, ett självständigt liv.

Boendestödjarnas uppgift är att coacha dig i att göra saker själv och att stödja dig med det du upplever som svårt. Stödet utgår från dina förutsättningar.

Vem kontaktar du?

Socialförvaltningens biståndsbedömare kan ge svar på frågor, ta emot ansökningar och fatta beslut om stödinsatser. Biståndsbedömarna når du via kommunens kontaktcenter 08 587 850 00, eller via mottagningstelefonen som du finner kontaktuppgifter till längre ner på sidan.

Vill du även komma i kontakt med enhetschefen för Stödteamet, där stödboende ingår som insats, hittar du kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Kontaktuppgifter

Hanna Karlsson

Enhetschef för Stödteamet

Telefon: 08-587 862 28
E-post: hanna.karlsson@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats