Bolots

Träningslägenhet kan erbjudas vuxna personer från 18 år med missbruk, psykisk funktionsnedsättning och/eller allvarliga sociala svårigheter som behöver särskilt stöd från socialtjänsten för att få samt för att klara av att behålla ett eget boende.

Vi stöttar dig med

  • att få struktur med ditt boende
  • att ha en fungerande hemförsäkring
  • planering kring budget och ekonomi
  • att aktivt söka bostad

Hur fungerar Bolots?

Bolotsarnas uppdrag är att säkerställa att de individer som är beviljad en träningslägenhet följer den upprättade arbetsplanen och överenskommelsen. Detta med syftet att kunna erbjuda stödjande insatser så att individen ska kunna klara sig i eget boende.

Vem kontaktar du?

Socialförvaltningens biståndsbedömare kan ge svar på frågor, ta emot ansökningar och fatta beslut om stödinsatser. Biståndsbedömarna når du via kommunens kontaktcenter 08 587 850 00.

Vill du även komma i kontakt med enhetschefen för Stödteamet, där boendestöd ingår som insats, hittar du kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Kontaktuppgifter

Hanna Karlsson

Enhetschef för Stödteamet

Telefon: 08-587 862 28
E-post: hanna.karlsson@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats