Start / Omsorg och hjälp / Hjälp i hemmet / Trygghetslarm och digital nattillsyn

Trygghetslarm och digital nattillsyn

Ett trygghetslarm fungerar som ett stöd för människor som behöver komma i kontakt med hemtjänstpersonal. Det kan handla om att få omsorg eller kunna tillkalla akut hjälp.

Digital nattillsyn är en tjänst för dig som vanligtvis upplever att nattsömnen blir störd på grund av nattpatrullens hembesök och är ett alternativ till traditionell tillsyn.

Båda insatserna är behovsprövade och avgiftsbelagda.

Vad är ett trygghetslarm?

Att ha tillgång till ett trygghetslarm ökar säkerheten och tryggheten i hemmet. Vid psykisk eller fysisk sjukdom, funktionsnedsättning, balanssvårigheter eller hög ålder kan ett trygghetslarm vara aktuellt att få installerat.

När du har fått trygghetslarm beviljat kommer personal från hemtjänsten hem till dig och genomför installationen. De instruerar dig också i hur trygghetslarmet fungerar.

Vad innebär digital nattillsyn?

Digital nattillsyn är en trygg och säker lösning som har visat sig vara en uppskattad metod bland brukare runt om i Sveriges kommuner. Metoden gör det möjligt att bo kvar längre i den egna bostaden med ökad trygghet och självständighet. Digital tillsyn är extra bra för dig som vanligtvis upplever att nattsömnen blir störd på grund av nattpatrullens hembesök. Du betalar samma avgift som för traditionell tillsyn.

Hur ansöker du om insatserna?

Om du vill ansöka om trygghetslarm eller digital nattillsyn kontaktar du en biståndshandläggare via kommunens kontaktcenter,  tfn: 08-587 850 00. Biståndshandläggarna har telefontid:
Måndag: kl. 13-14
Tisdag-fredag: kl. 09.00-10.00

Kontaktuppgifter

Mottagningstelefon

Äldreenheten

Telefontid:
Måndag: kl. 13-14
Tisdag-fredag: kl. 09.00-10.00

Telefon: 08-587 850 00(via kontaktcentret)

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats