Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Allvarlig incident i Vallentuna

Allvarlig incident i Vallentuna

På grund av en allvarlig incident aktiverades kommunens POSOM (psykiskt och socialt omhändertagande)
mellan den 8-14 september. 

Om POSOM

POSOM är en funktion vars syfte är att ge människor och deras anhöriga stöd i den aktuella situationen för att därigenom förebygga psykisk ohälsa och andra negativa effekter på längre sikt.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats