Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Beslut om höjd habiliteringsersättning under år 2020

Beslut om höjd habiliteringsersättning under år 2020

För den som deltar i daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) så betalar Vallentuna kommun ut habiliteringsersättning. Syftet med habiliteringsersättningen är att uppmuntra den enskilde till att delta i verksamheten.

Regeringen har beslutat att via Socialstyrelsen fördela medel till landets kommuner i stimulansbidrag för habiliteringsersättning under år 2020. Vallentuna kommun har rekvirerat medel och socialnämnden har utifrån rekvirerade medel fattat beslut om att genomföra en höjning av habiliteringsersättningen med ytterligare 4,5 kronor per timme till sammanlagt 10,5 kronor per timme. Viktigt att veta är att höjningen endast gäller för år 2020. 

Alla som har beslut om daglig verksamhet kommer inom kort att få ett brev från kommunen med information.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats