Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Besöksförbudet på alla äldreboenden upphör 1 oktober

Besöksförbudet på alla äldreboenden upphör 1 oktober

Regeringen har beslutat att besöksförbud ska gälla på alla äldreboenden till och med den 30 september 2020. Besöksförbudet kommer sedan att upphöra. Inom Vallentuna kommuns verksamheter kommer besök att genomföras så säkert det går, utifrån rådande förutsättningar, med nya besöksrutiner och rekommendationer. Mer information kring detta kommer gå ut till anhöriga, från respektive boende.

Vi vill påminna om att vi alla måste hjälpas åt att skydda våra äldre och sköra genom att förhindra att smittan kommer in i våra boenden. Inom våra verksamheter har vi sedan tidigare gjort individuella bedömningar samt tagit emot besök på ett säkert sätt utomhus och skapat möjligheter för digitala möten. Även nu när besöksförbudet upphör vill vi uppmuntra till att fortsätta umgås på detta sätt när det är möjligt liksom att fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats