Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Besöksstopp vid kommunens vård- och omsorgsboenden förlängt till februari 2021

Besöksstopp vid kommunens vård- och omsorgsboenden förlängt till februari 2021

Socialnämnden har beslutat att förlänga det rådande besöksstoppet vid kommunens vård- och omsorgsboenden fram till den 28 februari 2021. Det är av största vikt att skydda våra äldre och sköra. Genom besöksstoppet minskar vi antalet personer som kommer i kontakt med våra äldre och medarbetare och vi hoppas på så vis kunna bromsa smittspridningen. Verksamheterna har rätt att besluta om avsteg från stoppet om man bedömer att särskilt behov föreligger. Beslutet kan omprövas om smittspridningen i samhället minskar.

Vi förstår att många vill träffa sina nära och kära nu kring jul, men vi hoppas att alla hjälps åt att följa dessa råd och att vi kan hitta andra sätt att hålla kontakten i nuläget. Inom våra verksamheter har vi sedan tidigare försökt att möjliggöra för besök på ett säkert sätt utomhus och skapat möjligheter för digitala möten. Vi vill uppmuntra till att fortsätta umgås på detta sätt när det är möjligt.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats