Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Besöksstopp vid kommunens vård- och omsorgsboenden

Besöksstopp vid kommunens vård- och omsorgsboenden

Vi har just nu en ökad smittspridning i hela Stockholmsregionen och Vallentuna är tyvärr inte undantagen från det. Vi har konstaterade fall av Covid-19 på några av våra särskilda boenden för äldre. Vi genomför smittspårning i samråd med Smittskydd Stockholm. De sjuka vårdas på sina boenden enligt rådande rekommendationer. Det innebär att de som är sjuka håller sig i sina lägenheter. Ett begränsat antal medarbetare vårdar de sjuka och använder utökad skyddsutrustning. Anhöriga till de boende är informerade.

– Vi har regelbunden kontakt med alla äldreboenden i kommunen, och de följer regionens rekommendationer samt instruktioner att hantera patienter med misstänkt eller konstaterad smitta. Alla tar sitt ansvar, säger Elvira Avdic, medicinskt ansvarig sjuksköterska på Vallentuna kommun.

Att skydda våra äldre och sköra och bromsa ökad belastning för verksamheterna inom vård och omsorg är av största vikt för oss just nu. Från 18 november till och med 20 december råder besöksstopp vid kommunens vård- och omsorgsboenden. Verksamheterna har rätt att besluta om avsteg från stoppet om man bedömer att särskilt behov föreligger. Beslutet kan komma att omprövas om smittspridningen i samhället minskar. Genom besöksstoppet minskar vi antalet personer som kommer i kontakt med våra äldre och medarbetare. Vi hoppas på så vis att kunna bromsa smittspridningen snabbare.

Vi förstår att många vill träffa sina nära och kära, men vi hoppas att alla hjälps åt att följa dessa råd och att vi kan hitta andra sätt att hålla kontakten i nuläget. Inom våra verksamheter har vi sedan tidigare försökt att möjliggöra för besök på ett säkert sätt utomhus och skapat möjligheter för digitala möten. Vi vill uppmuntra till att fortsätta umgås på detta sätt när det är möjligt.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats