Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / De äldre uppskattar Vallentunas äldreomsorg

De äldre uppskattar Vallentunas äldreomsorg

Vallentuna kommuns äldreomsorg har fått höga betyg av sina kunder. Det visar en undersökning gjord av Socialstyrelsen som presenterades för socialnämnden den 25 februari. Bland jämförbara kommuner placerar sig Vallentuna på en förstaplats.

Ett gott bemötande, en trivsam måltidsmiljö, upplevd trygghet och förtroende för personalen är de starkaste skälen till varför de äldre i Vallentuna är nöjda med sin äldreomsorg. Det är en positiv trend som har ökat de senaste åren och jämfört med landet i stort får Vallentuna ett bättre betyg än genomsnittet.

– Det känns väldigt roligt att våra äldre uppskattar personalen och att de känner ett stort förtroende för allt arbete som utförs inom äldreomsorgen. Vi vill att äldre i så stor utsträckning som möjligt ska kunna påverka sin egen vardag. Att vi då har personal som ser till den äldres behov tror jag påverkar det goda resultatet. Vi vill mer, men jag vill ge en eloge till personalen som gör ett så bra jobb, säger socialnämndens ordförande Torbjörn Einarsson.

Bland jämförbara kommuner, som Värmdö, Österåker, Tyresö och Värmdö, har Vallentuna sedan 2017 varit den kommun som har gjort störst förändring i positiv riktning. Bland annat får Vallentuna bättre betyg i trivseln utomhus, förtroende för personal och trygghet. Undersökningen visar även att kommunen får förstaplatsen inom både hemtjänst och särskilt boende för äldre bland de jämförbara kommunerna.

– Vi jobbar hela tiden på att förbättra servicen till våra kommuninvånare. För att lyckas med det behöver vi också se till att våra medarbetare trivs med sitt arbete. Vi tror starkt på ett tillitsbaserat ledarskap där medarbetare får vara med och påverka beslut. De medarbetare som jobbar närmast våra äldre får därför utrymme att se till vad den äldre behöver och kan ta hänsyn till det i sitt arbete. Det ger den äldre en ökad livskvalitet, säger David Gyllenstråle, socialchef på Vallentuna kommun.

Undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" utförs varje år av Socialstyrelsen, där alla över 65 år som antingen har hemtjänst eller bor på ett äldreboende, får svara på en enkät om vad de tycker om sin äldreomsorg.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats