Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Du är viktig för oss!

Du är viktig för oss!

Välkommen till samtalskvällar för att prata om missbruk och psykisk ohälsa. Vi vill lyssna in vilka tankar och idéer du som kommuninvånare har om hur vi kan stötta personer med beroendeproblematik och psykisk ohälsa på bästa sätt. Vad skulle vara hjälpsamt för dig?

I dag erbjuder kommunens socialförvaltning ett flertal stödinsatser för personer inom missbruk och psykisk ohälsa. Några exempel är råd- och informationssamtal, olika behandlingsprogram och anhörigstöd. Men för att stödet ska ge en så bra hjälp som möjligt vill kommunen veta vilket stöd du som kommuninvånare efterfrågar. Under samtalskvällarna får du därför ge förslag på hur socialförvaltningen kan ge ett bättre stöd för personer med missbruk och psykisk ohälsa. Dina synpunkter tar vi sedan med oss i vårt utvecklingsarbete.

– Vi är nyfikna på vad våra kommuninvånare tycker och vet om vårt arbete. Vi vill därför ta del dina tankar om vad du upplever fungerar idag, vad som eventuellt inte fungerar och även ta emot förslag på hur vi bättre kan möta de behov som finns inom beroendeproblematik och psykisk ohälsa, säger Monica Bergström, enhetschef för Öppenvården vuxen på socialförvaltningen.

Alla som vill bidra är välkomna

Samtalskvällarna riktar sig främst till personer som i dag har, eller har haft, en beroendeproblematik eller psykisk ohälsa samt deras anhöriga. Men alla som är intresserade av frågor kring missbruk och psykisk ohälsa är välkomna att delta och dela med sig av sina synpunkter.

– Så länge du har en koppling till Vallentuna, antingen att du själv bor här eller har en närstående som bor här, så är du välkommen att dela med sig av dina tankar kring våra stödinsatser, säger Karin Sundin, anhörigkonsulent i Vallentuna kommun.

Under träffarna bjuds det på mackor och kaffe/te. Ingen föranmälan krävs, men vill du kan du anmäla ditt intresse kan du mejla till: oppenvardenvuxen@vallentuna.se så kan vi beräkna hur mycket fika som behövs.

Nedan kan du ta del av de datum som samtalskvällarna hålls.

Samtalskvällar om missbruk/beroende

  • 15 november kl. 18–20. Plats: Fabriksvägen 1A, Vallentuna
  • 22 november, kl. 18–20. Plats: Fabriksvägen 1A, Vallentuna

Samtalskvällar om psykisk ohälsa

  • 29 november, kl. 18–20. Plats: Fabriksvägen 1A, Vallentuna
  • 6 december, kl. 18–20. Plats: Fabriksvägen 1A, Vallentuna

Synpunkter digitalt

Har du inte möjlighet att delta under samtalskvällarna? Då är du välkommen att mejla Öppenvården om berätta vilket stöd du anser att personer med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa ska kunna få från Vallentuna kommun. E-postadress till Öppenvården vuxen: oppenvardenvuxen@vallentuna.se

Vi ser fram emot dina synpunkter!

Arrangör: Öppenvården vuxen

Bild på Monica Bild på Karin

Monica Bergström, enhetschef för Öppenvården vuxen och Karin Sundin, anhörigkonsulent håller i samtalskvällarna.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats