Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Fortsätt följa rekommendationerna – faran är långt ifrån över

Fortsätt följa rekommendationerna – faran är långt ifrån över

Smittskydd Stockholm har nu redovisat antalet smittade personer fördelat per kommun och stadsdelar i Stockholm. Vallentuna har endast 4 smittade per 10.000 invånare, vilket är bland de lägsta i länet. Antalet fall är baserat på testade personer vilket innebär att det kan finnas stort mörkertal. Befolkningstäthet spelar såklart roll för utfallet, men siffrorna visar att vallentunaborna har agerat ansvarsfullt.

Variationen i smittspridning är stor, där vissa delar av länet har upp till 47 smittade per 10.000 invånare. Snittet för Region Stockholm är 13. Hela listan finns tillgänglig på Region Stockholms webbplats.

- Jag vill rikta ett stort tack till alla vallentunabor för att ni respekterar restriktionerna och att ni är rädda om varandra, säger kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand.

Vallentuna kommun har, liksom övriga samhällsaktörer och myndigheter, arbetat intensivt med att begränsa smittspridning och att hantera konsekvenserna av Covid-19.

- Vi fattade lite tuffare beslut i början av krisen, vilket vallentunaborna generellt sett tyckte var bra, men som andra offentliga aktörer kritiserade. Jag glad att vi stod på oss då det kan vara ett skäl till att vi nu är mindre drabbade, säger kommundirektör Victor Kilén.

Att Region Stockholm går ut med siffror på smittade kan det leda till spekulationer eller falsk trygghet. Vallentuna kommun vill poängtera att antalet fall är baserat på testade personer – det kan alltså finnas stort mörkertal.

- Jag vill understryka att siffrorna inte ska tolkas som att vi kan lätta på restriktionerna. Vi har tillsammans tagit ansvar och siffrorna visar att det är så vi ska fortsätta att agera, säger kommundirektör Victor Kilén.

Nu är det snart påsk då många har som tradition att umgås med släkt och vänner, men det är ingen vanlig påsk. Vi vill uppmärksamma Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, ha noggrann handhygien och att avstå från att samlas för olika typer av fester och firanden – och förstås om du är sjuk så ska du stanna hemma.

- Vallentuna är mindre drabbat för att vi tagit smittan på allvar. Faran är långt ifrån över så det är viktigt att vi fortsätter på samma sätt. Ta hand om dig, dina medmänniskor och följ rekommendationerna, avslutar Parisa Liljestrand.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats