Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Höga betyg från hemtjänstkunderna i Vallentuna

Höga betyg från hemtjänstkunderna i Vallentuna

Varje år deltar Vallentuna i den nationella undersökningen "Vad tycker de äldre". Undersökningen består av 20-25 frågeställningar och skickas till samtliga äldre med hemtjänstinsatser. I 2020 års undersökning får såväl kommunala och privata hemtjänstutförare höga betyg i kundnöjdhet och för samtliga områden som utvärderats ligger Vallentuna bättre än riksmedel.

– Det är väldigt glädjande att vårt arbete är lika omtyckt för de vi besöker som för oss själva, säger Eva Stigbehrt, enhetschef på Camillas hemtjänst. Vi är ett bra team och har ett gott samarbete med alla aktörer i kommunen. Det gör att vi kan vara flexibla och tillgodose varje persons önskan i mycket. Vi ska fortsätta i samma anda och sikta mot att fortsätta att höja betygen ytterligare.

Hemtjänsten i Vallentuna är särskilt framstående på området "information vid förändring" och området "möjlighet att påverka". Vallentuna kommuns NKI (nöjd kund index) ligger på 92 av 100. Värdet var detsamma under 2019. Vallentuna ligger, med ett värde på 92, flera steg över riksmedel på 88.

– Det känns fantastiskt kul att våra kunder känner sig nöjda med den service vi erbjuder, säger Helena Jernberg, verksamhetschef inom hemtjänsten på Vallentuna kommun. Ett fint resultat betyder dock inte att vi kan luta oss tillbaka och vara nöjda. Nu måste vi se till att upprätthålla den här kvalitén och bli ännu bättre. För att ytterligare förbättra vår service kommer vi under 2021 att införa digitala lås till alla våra hemtjänstkunder, fortsätter Helena. Syftet är att öka tryggheten och att personalen snabbare ska kunna vara på plats, exempelvis vid ett larm. Vi har även stort fokus på att främja den psykiska hälsan. Därför väljer vi att börja utbilda vår personal inom demenssjukdomar. Det är inte ett krav, men vi ser ett stort värde i att vår personal blir bättre förberedda att identifiera och hantera den typen av utmaningar, och vägleda kunderna till rätt hjälp.

- Inom Camillas Hemjänst drivs vi av vår vision: Kvalitet hela livet på varje individs villkor, berättar Eva. Den visionen ska vi fortsätta arbeta efter genom vår värdegrund som bygger på gott bemötande, trygghet, Individanpassning och delaktighet, respekt för privatliv och personlig integritet, meningsfullhet och sammanhang, självbestämmande samt insatser av god kvalité. Vi har varit med i många år. Vår värdegrund tillsammans med kunskap och kompetens ger kontinuitet och trygghet, vilket är viktigt för oss alla.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats