Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Krisberedskapsveckan 2022

Krisberedskapsveckan 2022

Hur väl förberedd är du för ett längre strömavbrott, vattenbrist eller en störning som gör att du inte kan använda internet eller din mobiltelefon? Vi har under de senaste åren både befunnit oss i en coronapandemi och nu en situation med krig i Europa. En kris kan se väldigt olika ut, men oavsett så är det lika relevant att tänka över hur väl förberedd man är för olika typer av kriser. Måndag 26 september startar årets krisberedskapsvecka och vi vill passa på att berätta om vad du själv kan göra och hur vi arbetar med beredskap och kris i Vallentuna kommun.

Nästa kris vet vi ingenting om, men vi kan ändå räkna med att den kommer. Då gäller det att vara förberedd på bästa sätt. Om du är förberedd bidrar du till att alla runt omkring dig, ja till och med hela landet, kommer att klara en svår påfrestning bättre.

Syftet med Krisberedskapsveckan är att ska stärka människors motståndskraft inför kriser och ytterst krig. Den nationella Krisberedskapsveckan pågår 26 september till den 2 oktober. Vi smyger igång med Tryggare Vallentunadagen redan lördag 24 september, där du bland annat får möjlighet att lära dig om krisberedskap, mat i kris och tävla om en krisberedskapslåda.

Tryggare Vallentunadagen 2022

Lördag 24 september bjöd vi in till Tryggare Vallentunadagen. Under dagen kunde besökarna bland annat lära sig om hur man förebygger inbrott, tävla om en krisberedskapslåda och lämna synpunkter om hur Vallentuna kan bli en ännu tryggare och säkrare kommun.

När: Lördag 24 september kl. 11-15.
Var: Tuna torg i centrala Vallentuna.

Om Tryggare Vallentunadagen på vallentuna.se.

Källkritik

I tider av oro och mindre eller större kriser är det mycket viktigt att vara noga med sin källkritik och det förtroende man ger den informationen som florerar. Det är naturligt att vi pratar, diskuterar och även spekulerar – än mer vid extraordinära situationer. Detta kan leda till rykten och att felaktig information sprids.

MSBs webbplats: Att tänka källkritiskt

Säkra källor

Främst rekommenderar vi att söka information hos statliga myndigheter. På kriskanalen krisinformation.se sammanfattas olika myndigheters information för att göra det lite enklare.

Webbplatsen krisinformation.se

Vid större kriser, likt nuvarande kris i Ukraina, skapar vi en särskild del på vår webbplats, vallentuna.se. På sidan samlar vi bland annat allmän fakta om krisen och länkar till pålitliga myndigheter och organisationer. Vi lyfter även krisens eventuella effekter på våra verksamheter.

Om krisen i Ukraina på vallentuna.se.

Våra kanaler

Vi kommunicerar främst via vår webbplats i kris men anpassar våra kanaler efter händelse, målgrupp och budskap. Vi finns på bland annat Facebook, Instagram, i tryck i form av tidningsannonser, postutskick och även affischering. Den mest innehållsrika och detaljerade informationen hittar du dock på vallentuna.se. Vid större akuta kriser kan viktiga meddelanden till allmänheten även gå ut i Radio P4, TV och VMA.

Trygghetspunkter

Om våra vanliga kanaler för information och kommunikation skulle sluta fungera tillförlitligt och kanske inte kunna användas alls har kommunen förbestämda informations- och trygghetspunkter på olika platser i kommunen. Där kommer information att finnas och, beroende på kris, även personal på plats som kan informera.

Vid våra informations- och trygghetspunkter ska invånare och de som behöver ta sig dit kunna få aktuell information, någon att prata med, lokaler att vistas i, vatten om så behövs samt andra behov så som att kunna ladda sin telefon.

Här finns trygghetspunkterna:

  • Bällstabergsskolan, Uthamravägen
  • Fritidsgården Mega, Gymnasievägen (bredvid Vallentuna gymnasium)
  • Rosendalsskolan norra, Ekebyvägen 1 (tidigare Hammarbacken)
  • Gustav Vasaskolan, Lindholmsvägen
  • Kårsta skola, Bergstigen
  • Karbyskolan, Vadavägen

Vilken beredskap ansvarar kommunen för?

Vår allra viktigaste uppgift och största ansvar är att så långt det är möjligt fortsätta bedriva kommunens verksamhet även under svåra förhållanden. Fokus ligger på den verksamhet som anses mest samhällsviktig och att hjälpa de i samhället som mest behöver det. För att detta ska fungera lägger vi stor vikt vid vårt krisledningsarbete och arbetar efter de planer och rutiner vi fastlagt.

Under coronakrisen innebar det exempelvis att säkerställa resurser, så som personal och material, till äldreomsorgen, till förskola/skola och att livsmedelskedjan till våra verksamheter håller. Vid andra typer av kriser, exempelvis stormen Alfrida, kan det istället vara väghållning, eller annan infrastruktur som behöver mest fokus.

Inom kommunens ansvar ligger också räddningstjänsten (brandförsvaret) som för Vallentunas del sker genom Storstockholms brandförsvar som samordnar räddningstjänsten för tio av Stockholms kommuner. Kommunen arbetar kontinuerligt med att utveckla sin beredskap genom att analysera risker och genomföra övningar.

Egen beredskap – Vad kan du tänka på?

Det finns mycket var och en både kan, och bör, göra själv för att underlätta, dels för sig själv men också för samhället i stort. En sak är, som tidigare nämnts, vara källkritisk och undvika ryktesspridning. Ifrågasätt när något verkar tveksamt, allt för dramatiskt, eller strider mot allmän kunskap och förnuft. Det kan till exempel gälla metoder för att undvika eller kurera smitta eller att okritiskt sprida information eller påståenden som kan oroa eller skada andra medmänniskor.

En annan aktuell och viktig uppgift för var och en är att se över sin hemberedskap. Du bör/ska kunna vara uthållig i ditt hem under knappa förhållanden, då kanske livsmedel, vatten, värme, elektricitet inte fungerar som vi är vana vid, under kortare eller längre tid. Du hittar mer information och tips om vad som är bra att ha hemma hittar du längst ned på sidan.
Det är viktigt att visa hänsyn och omtanke när hemberedskap byggs upp. Ofta kommer insikten om behovet av ökad hemberedskap i anslutning till en kris vilket gör att många samtidigt köper samma saker. Bygg därför inte upp hemlager med mer än vad som rekommenderas.

Vill du hjälpa till i kriser?

Frivilliga Resursgruppen, FRG, består av utbildade frivilliga som under kommunal regi är ett stöd för samhället i samband med kriser eller andra extraordinära händelser. Läs mer om FRG och hur du anmäler ditt intresse nedan.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats