Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Merparten av restriktionerna tas bort 9 februari

Merparten av restriktionerna tas bort den 9 februari 2022

Den 9 februari 2022 påbörjas avvecklingen av åtgärderna mot covid-19. Det gäller bland annat deltagarbegränsningar, vaccinationsbevis och krav på avstånd mellan sällskap. Vissa råd och rekommendationer kommer dock fortfarande finnas kvar. De som har vaccinerat sig kan nu se fram emot att samhället öppnar upp igen.

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari:

 • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt. 
 • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.
 • För att skydda de mest sårbara bör riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen finnas kvar.

Allmänna råd, restriktioner och rekommendationer som upphör 9 februari:

 • Rådet om munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken
 • Rådet om att arbeta hemifrån. Återgången bör dock ske successivt, enligt Folkhälsomyndigheten.
 • Rådet till föreningar för kultur, idrott och fritid att avstå från att arrangera cuper och läger inomhus. 
 • Symtomfria hushållskontakter behöver inte längre stanna hemma när någon i hushållet är sjuk. 
 • Rekommendationen om delvis distansundervisning vid utbildning av vuxna.
 • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor och privata sammankomster. Detta kräver dock beslut av regeringen.
 • Den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den innefattar bland annat deltagarbegränsningar, krav på avstånd mellan sällskap, vaccinationsbevis samt att serveringsställen ska stänga klockan 23.

Omklassning av covid-19

Folkhälsomyndigheten har den 2 februari lämnat in en hemställan till regeringen om att bereda frågan om att covid-19 fortsatt ska vara anmälningspliktig men inte klassificerad som samhällsfarlig eller allmänfarlig sjukdom.

Folkhälsomyndighetens hemställan kommer nu skyndsamt att beredas i Regeringskansliet. Regeringen kommer därefter lämna förslag för riksdagen att ta ställning till. Enligt smittskyddslagen krävs lagstiftning för att omklassningen ska kunna ske.

Regeringens avsikt är att förslaget ska lämnas i propositionen om att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska upphöra. Regeringen har sedan tidigare remitterat ett förslag om att dessa lagar ska upphävas vid utgången av mars i år.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats