Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Nationell uppmärksamhetsvecka om alkohol

Nationell uppmärksamhetsvecka om alkohol

En flicka som tittar ut över vatten

9 av 10 vuxna svenskar dricker alkohol. De allra flesta dricker måttligt, men 17 procent av Sveriges befolkning i åldern 16- 84 år dricker så mycket att de riskerar att ta skada. I Sverige uppmärksammas därför under vecka 45 alkoholfrågan och dess konsekvenser av riskbruk ur ett folkhälsoperspektiv.

Den tredje största riskfaktorn bakom ohälsa och för tidig död är alkohol. Berusning står bakom många direkta fysiska skador av alkohol som våldsbrott, sexualbrott, drunkning, bränder, fall och trafikolyckor. Dessutom drabbas många barn, anhöriga och arbetskamrater.

Riskbruk

Med riskbruk menas ett bruk av alkohol som ökar risken för skadliga fysiska, psykiska eller sociala konsekvenser. Risken att bli beroende ökar om man dricker ofta eller mycket alkohol. Bland kvinnor är andelen med en riskkonsumtion 13 procent och bland män 20 procent. Även om man själv inte dricker alkohol så blir många människor ändå drabbade negativt av riskbrukets konsekvenser. Den situation som många anhöriga befinner sig i leder ofta till stress, nedstämdhet, oro och ångest. I Sverige har man skattat att cirka 385 000 barn har minst en förälder som dricker för mycket alkohol. Dessa barns uppväxt och trygghet påverkas av föräldrarnas drickande och de löper även en ökad risk att utveckla egna problem med alkohol senare i livet.

Förebyggande arbete

Under vecka 45 kommer Vallentuna kommun att uppmärksamma de konsekvenser som riskbruk av alkohol medför genom att bland annat sprida information via elevhälsan, fritidsgårdar, fältgruppen, Träffpunkten och föreningssamordnare. Kommunen kommer även tillsammans med polis under veckan att dela ut flyers med information kring ämnet.

– Att minska riskbruk av alkohol är ett viktigt område inom kommunens förebyggande arbete. Genom samverkan mellan flera förvaltningar under uppmärksamhetsveckan ges ett bra tillfälle att öka kunskapen om vad ett riskbruk är bland ungdomar, vuxna och äldre, säger trygghets- och folkhälsosamordnare Therese Eriksson.


Om du är orolig för att du själv eller någon i din närhet dricker för mycket finns det hjälp att få!

Öppenvården

Öppenvården tillhör Socialförvaltningen och erbjuder ett brett utbud av insatser i form av stöd och hjälp. Här arbetar familje-, ungdoms- och missbruksbehandlare.

Öppenvården har en mottagning för alla frågor som rör riskbruk eller beroende av alkohol, narkotika, tabletter och spel. Hit kan du som har frågor kring riskbruk och beroende vända dig. Det går även bra att kontakta Beroendecentrum/Mini Maria direkt, utan kontakt med öppenvården, för egenanmälan gällande rådgivning och bedömning.

Socialförvaltningens öppenvård erbjuder bland annat,

  • Information, rådgivning, samtalsbehandling och föräldrastöd.
  • Anhörigstöd, enskilt och i grupp
  • Stöttning vid behov till Beroendecentrum/Mini Maria ovan.
  • Nära samarbete med Beroendecentrum/Mini Maria i Vallentuna

Behandlare Öppenvården 08-587 85 652, 08-587 85 637, 08-587 86 256

Sjuksköterska Beroendemottagning 08-123 470 70, 08-123 470 71

Ungdomssjuksköterska Mini Maria 08-123 47 465

Alkohollinjen

Alkohollinjen erbjuder rådgivning per telefon för personer som vill förändra sina alkoholvanor men även för anhöriga till personer med alkoholproblem. Samtal tas emot från hela landet. Det är kostnadsfritt och den som ringer kan vara anonym. För personal inom hälso- och sjukvården kan Alkohollinjen ge stöd kring bemötande av patienter med riskbruk av alkohol.

Alkohollinjen nås på 020-84 44 48. 

Alkohollinjen.se

Illustration

Fakta

För att ange ett riskbruk i mängd alkoholdryck används ofta den här definitionen (ett standardglas innehåller 12 gram alkohol):

  • Om en man dricker mer än 14 standardglas per vecka
  • Om en kvinna dricker mer än 9 standardglas per vecka

Eller:

  • Om en man dricker mer än 4 standardglas vid ett och samma tillfälle
  • Om en kvinna dricker mer än 3 standardglas vid ett och samma tillfälle

Även lägre alkoholkonsumtion kan vara ett riskbruk, exempelvis under graviditet, i arbetslivet, i trafiken samt under uppväxtåren. Detsamma gäller när man har vissa sjukdomar, äter vissa mediciner samt för dem som har ökad känslighet för alkohol.

Källor

Folkhälsomyndigheten, Folkhälsans utveckling – årsrapport 2017

Folkhälsomyndigheten, Barn i familjer med alkohol- och narkotikaproblem, 2008

Svenska Läkaresällskapet och IOGT-NTO, Alkoholens andrahandsskador

Systembolaget, Alkohol under graviditet och amning

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats