Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Ny chatt ska vägleda vid psykisk ohälsa

Öppenvården chatt ska vägleda vid psykisk ohälsa

Är du orolig för dig själv eller för någon annan, mår du dåligt och du inte vet var du ska vända dig? Då finns det möjlighet att få vägledning anonymt genom Vallentuna kommuns nystartade chatt, som har fokus på psykisk ohälsa och beroendeproblematik.

Onsdagen den 17 juni startar Öppenvården i Vallentuna kommun upp sin nya chatt, som riktar sig till Vallentuna kommuns invånare som upplever ökad press och en svår livssituation. Tanken med chatten är att vägleda och ge råd och information om vilka möjligheter det finns i samhället för att få rätt hjälp. I chatten är invånaren alltid anonym.

– Den psykiska ohälsan ökar i samhället och många känner stress och vet inte hur de ska gå tillväga eller hantera detta. Genom vår chatt hoppas vi att fler personer tar kontakt med oss som för att vi ska kunna vägleda och stötta i ett tidigt skede. Det är viktigt inte minst nu under Coronapandemin, hur det påverkar och vilka konsekvenser det får för människor, säger Erika Nordell, verksamhetschef för Individ- och familjeomsorg, Öppenvård och förebyggande arbete på Socialförvaltningen, Vallentuna kommun.

Öppenvården arbetar både förebyggande och med biståndsbedömda insatser, bland annat erbjuder de föräldrautbildning, anhörigstöd och behandlande insatser, men även stöttning i att hitta rätt i sociala sammanhang och missbruksbehandling.

– Vi finns till för kommuninnevånare som upplever sig ha problem med en fungerande tillvaro eller som har en beroendeproblematik. I vårt arbete vägleder vi också till rätt vårdkontakter, samverkar och samordnar. Genom Öppenvården chatt vill vi öka tillgängligheten och ge råd till Vallentunas invånare om vart man kan vända sig, det gäller även barn som är anhöriga till vuxna som mår eller beter sig olämpligt. Det finns hjälp att få, och vi vill visa vägen dit, säger Monica Bergström, enhetschef på Öppenvården vuxen.

Öppenvården chatt håller öppet helgfria vardagar kl. 12-14. Längre ner på sidan hittar du länken till Öppenvården chatt.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats