Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Nya förhållningsregler och prioriterad testning

Nya förhållningsregler och prioriterad testning

Smittspridningen leder till risk för frånvaro av personal, och allvarliga konsekvenser inom samhällsviktig verksamhet. Folkhälsomyndigheten bedömer att ett antal förändringar och undantag, som inte bedöms väsentligen öka risk för smittspridning, nu behöver göras från förhållningsregler om att stanna hemma när man själv eller någon i hushållet är sjuk.

Hushållskarantän kortas ned

Tiden för att stanna hemma från arbete och skola när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom. Även i fortsättningen gäller att man ska ha varit återställd inklusive feberfri i 48 timmar.

Vissa grupper behöver inte sitta i familjekarantän

Följande grupper behöver inte stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk (förutsatt att man inte har några symtom):

  • De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
  • Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna
  • Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet, som inte uppfyller något av ovanstående kriterier för undantag, förutsatt att riskreducerande åtgärder införs. Nyckelfunktioner definieras närmare av MSB. Arbetsgivare informerar de som berörs.

Prioritering av testresurser

Folkhälsomyndigheten rekommenderar under en övergångsperiod regionerna att ge lägre prioritet för testning av personer som inte behöver vara fysiskt på plats på arbetet. Dessa personer bör under sjukdomsperioden i möjligaste mån undvika nära kontakter utanför hushållet.

  • Kan man arbeta hemifrån behöver man inte testa sig - men ska hålla sig hemma under sjukhusperioden

Alla medarbetare inom hälso- och sjukvård med avtal med Region Stockholm och alla medarbetare inom den kommunala omsorgen erbjuds provtagning (PCR) när de har symtom på covid-19. Samma erbjudande gäller för de med samhällsviktig funktion i samhällsviktig verksamhet. Provtagningen sker i en separat och prioriterad process.

För medarbetare inom vård och omsorg (ej barnomsorg) gäller de rekommendationer som finns om provtagning vid symtom och i samband med smittspårning oavsett vaccinationsstatus.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats