Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Nya regionala rekommendationer

Nya regionala rekommendationer

De senaste veckorna har smittspridningen åter ökat. Regionens smittskyddsläkare bedömer det nödvändigt att utfärda särskilda rekommendationer i Region Stockholm som tillägg till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd 

  • Kollektivtrafik: Res bara med kollektivtrafik om du måste.
  • Du bör alltid använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken, oavsett tid på dygnet. Detta gäller personer födda 2004 och tidigare.
  • Använd alltid engångsmunskydd när du vistas i inomhusmiljö till exempel affärer och andra butiker. Observera att denna rekommendation inte avser förskola eller klassrumssituation i grund- och gymnasieskola.
  • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt.
  • Högstadie- och gymnasieskolor i regionen rekommenderas använda möjligheten till distans- och fjärr undervisning hela vecka 10. Undantag från detta gäller som tidigare, särskola, vissa praktiska moment, examina och särskilt utsatta elever. Mer information ges via skolans kommunikationskanaler.
  • Resor: Res bara om du måste - Om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Du bör stanna hemma efter utlandsresa i 7 dagar och provta dig på ankomstdagen och på dag 5. Detta behöver ingå i en planering inför eventuell utlandsresa.

Vinjett film

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats