Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Nya smittskyddsåtgärder från 23 december

Nya smittskyddsåtgärder från 23 december

De nya smittskyddsåtgärderna syftar till att minska antalet kontakter i samhället, särskilt mellan personer som vanligtvis inte brukar träffas.

Från och med den 23 december har Folkhälsomyndigheten beslutat om följande nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer:

 • Alla bör undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.
 • För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person.
  För våra verksamheter betyder det att:
  - Träffpunkten på Allévägen tar emot max 35 stycken besökare samtidigt
  - Allmänhetens åkning i ishallen tar emot max 150 besökare samtidigt. Vi har även en is utomhus på Vallentuna IP som vi uppmanar besökarna att åka på.
  - Max antal i Vallentuna kommuns sport- och gymnastiksalar, brev är utskickat till föreningar
  - Kulturhusets bibliotek tar emot max 130 personer samtidigt
  - Kulturhusfoajén tar emot max 60 personer samtidigt
 • Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.
 • Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna.
 • Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen inomhus och avstånd mellan olika sällskap krävs.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis. Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.
 • Vid arrangemang på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

Folkhälsomyndigheten hemställer även till regeringen att fatta beslut om följande krav:

 • Maxtak på 50 personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik
 • Krav på negativt covidtest som är max 48 timmar gammalt för utländska medborgare som reser in i Sverige. Gäller från 12 års ålder.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats