Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Om det nya Coronaviruset

Om det nya Coronaviruset

Ett nytt coronavirus har smittat människor som framförallt har befunnit sig i Hubei-provinsen i Kina. Viruset ger symtom som feber och hosta och påminner om influensa.

Symptomen liknar influensa

Tidpunkten för att det här nya viruset blivit känt sammanfaller med att många just nu får vanlig säsongsinfluensa. 

Symptomen från det här det nya coronaviruset liknar influensasymptom med olika symptom från luftvägarna som hosta och andnöd. Vidare har muskelvärk, feber, trötthet och förändringar på lungröntgen varit vanligt.

Inkubationstiden är mellan 2-14 dagar innan sjukdom bryter ut.

Om du har symptom

Den som får feber och hosta ska som vanligt stanna hemma och försöka bli frisk. Du som har varit i Hubei-provinsen i Kina de senaste 14 dagarna ska vara extra uppmärksam på om du får symtom som feber, halsont och hosta. Då ska du genast ringa telefonnummer 1177 för att få information om när och var du ska söka vård.

Känns det svårt att andas eller om man tillhör en riskgrupp kan man kontakta 1177 för att få råd av erfarna sjuksköterskor om man behöver söka vård samt när och var man ska göra det. Är det ett livshotande tillstånd ska man som alltid ringa 112.

Provtagning

Provtagning inriktas idag på personer som inom 14 dagar efter utresa från Wuhan i provinsen Hubei i Kina uppvisar över 38 graders feber och har luftvägssymptom och/eller lunginflammation.

De prov för coronaviruset som tas inom Region Stockholm skickas till Folkhälsomyndigheten för analys och bedömning. Efter att provet tagits om hand på laboratoriet tar det cirka 4–5 timmar för att få ett provsvar.

Smittskydd Stockholm följer kontinuerligt utvecklingen och rekommendationer från de nationella och internationella organisationer som ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), Folkhälsomyndigheten och WHO (World Health Organization).

Beredskap

Region Stockholm har beredskap för provtagning och vård ifall någon person skulle visa sig bära på det nya coronaviruset. Smittskydd Stockholm följer nära tillsammans med andra myndigheter utvecklingen av det nya coronaviruset.

I Vallentuna kommun bevakar vi läget kontinuerligt och följer Folkhälsomyndighetens råd för att säkerställa våra invånares och vår personals hälsa. Vi fortsätter att hålla er uppdaterade om situationen och om det kommer ändrade råd från myndigheterna. Vi uppmanar också att man på egen hand följer utvecklingen och uppdateringar kring viruset så gott man kan i de kanaler som vi hänvisar till nedan. På Krisinformation.se finns samlad information från myndigheterna.

Har viruset kommit till Stockholms län?

Sex patienter har hittills testats i länet och ingen av dem har visat sig ha det nya coronaviruset.

Hälso- och sjukvården har stor vana att hantera olika typer av infektionstillstånd orsakade av bakterier eller virus. Både ambulanssjukvården, vårdgivare, akutmottagningar och infektionskliniker har instruktioner för hur de ska agera om de möter patienter som skulle kunna misstänkas ha det nya coronaviruset. Sammantaget har regionen en planering för att ta hand om patienter om någon skulle vara smittad av coronavirus.

Om det skulle behövas kommer patienterna kunna tas om hand på ett bra sätt på en infektionsklinik som är specialiserade på att vårda patienter med infektioner och minska risken för smittspridning.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats