Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Polisens trygghetsundersökning visar att Vallentuna upplevs som en trygg kommun att bo och leva i

Polisens trygghetsundersökning visar - Vallentuna upplevs som en trygg kommun att bo och leva i

Våren 2021 skickade Polisen ut sin trygghetsundersökning till slumpvist utvalda invånare i Stockholms län. Vi vill säga ett stort tack till de 618 vallentunabor som varit med och besvarat årets undersökning. Enkäten genomfördes för andra året i rad och resultat visar att Vallentuna upplevs vara trygg kommun att bo och leva i.

Undersökningen visar att den upplevda tryggheten bland invånarna i Vallentuna är fortsatt hög, men det råder stor skillnad mellan män och kvinnor. Kvinnor känner sig mer otrygga i sitt bostadsområde och undviker platser på grund av oro för att utsättas för brott under kvällstid, vilket även syns i resultatet hos andra kommuner både regionalt och nationellt.

Andelen invånare som känner oro för att utsättas för bostadsinbrott, stöld, skadegörelse och överfall har minskat sedan mätningen förra året. Även andelen som upplever problem med klotter, nedskräpning, mörka områden och dålig belysning har minskat. Samtidigt visar mätningen att det är ovan nämnda områden som tillsammans med moped på gång- och cykelvägar som skapar otrygghet bland invånare.

Ett utvecklingsområde från mätningen är att färre invånare än föregående år vet vad Polis och kommun gör åt de upplevda problemen.

Vallentuna kommun kommer nu tillsammans med Polisen att fortsätta analysarbetet av trygghetsmätningen samt genomföra trygghetsvandringar och medborgardialoger för att ytterligare kunna identifiera behov och skapa riktade insatser.

Om Polisens trygghetsundersökning i region Stockholm
Polisregion Stockholm har för andra året i rad genomfört en trygghetsmätning med samtliga 27 kommuner med syfte att ta reda på allmänhetens brottsutsatthet, erfarenhet av ordningsstörningar, trygghetsuppfattning samt bedömning av Polisens och kommunens lokala insatser. Resultaten kan sedan ligga till grund för Polisens och kommunernas brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats