Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Sjukvård av äldre på särskilda boenden – så gör vi i Vallentuna kommun

Sjukvård av äldre på särskilda boenden – så gör vi i Vallentuna kommun

Stark kritik har under veckan gått ut till regionerna, efter en granskning gjord av inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kritiken handlar om sjukvården av äldre på särskilda boenden under pandemin. I granskningen kommer det fram att en femtedel av alla personer med misstänkt covid-19 inte fått en individuell läkarbedömning. I granskningen lyfter IVO även en brist på delaktighet och information till de äldre samt deras närstående gällande vård och behandling vid konstaterad eller misstänkt smitta. IVOs granskning genomfördes under perioden februari-juni 2020.

Inom Vallentuna kommun har vi under hela pandemin haft en tät kontakt och dialog med vår läkarorganisation. Samtliga personer med en misstänkt eller konstaterad smitta har fått en individuell medicinsk bedömning.

För att säkerställa information och delaktighet för anhöriga tog vi tidigt fram en kommunikationsplan för hur och när vi går ut med information. Både boende och anhöriga har fått information när det funnits en misstänkt smitta, när provtagning varit aktuellt samt självklart vid smitta på enheten eller en konstaterad smitta.

Vi försöker att hela tiden göra det bästa vi förmår för att ta hand om våra äldre. Även om vi som kommun inte fått kritik riktad mot oss i tidigare nämnda granskningen av IVO är det viktigt för oss att uppmärksamma kritiken och se över våra egna rutiner en extra gång. Det blir en extra försäkring att vi gör vårt bästa under rådande förutsättningar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats