Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Sök bidrag för att stötta äldre under pandemin

Sök bidrag för att stötta äldre under pandemin

Tillhör du en ideell förening eller en stiftelse och vill stötta personer som är över 62 år under coronapandemin? Då är det möjligt att ansöka om bidrag för era aktiviteter. Deadline för ansökan är den 23 september 2020.

Socialstyrelsen erbjuder er som förening eller stiftelse möjligheten att ansöka om statsbidrag för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. Ni har möjlighet att ansöka om bidrag för

  • anordnande av aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans bland äldre.
  • skapande av mötesplatser för äldre och kontaktytor mellan äldre och yngre personer.
  • åtgärder som möjliggör att fler äldre kan engagera sig ideellt eller delta i verksamheter som anordnas ideellt.

Läs mer om statsbidraget via länken längre ner på sidan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats