Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Stängning av Bällsta korttidshem hus 9

Stängning av Bällsta korttidshem hus 9

I slutet av sommaren 2018 gjordes en tillsyn av brandsäkerheten på Åbyvillans korttidshem. Där uppkom brister vilket gjorde lokalen obrukbar för dygnet runt-verksamhet. För att lösa situationen gjordes en sammanslagning med korttidshemmet på Bällsta hus 9.

I samband med förändringen upptäcktes brister i kvalitet och säkerhet på Bällsta hus 9. Bristerna har lett till avvikelser samt Lex Sarah-anmälningar som löpande har rapporterats till socialförvaltningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen har tagit informationen på stort allvar och har i förebyggande syfte valt att stänga ner verksamheten.

Förvaltningen arbetar med att ta fram en åtgärdsplan där målet är att öppna en säker och trygg verksamhet som kan ge våra kunder den kvalitet som förväntas. Förhoppningen är att öppna Bällsta hus 9 under första halvåret 2019. Samtliga kunder har blivit kontaktade av socialförvaltningen för att hitta bästa möjliga lösning på kort och lång sikt.

Bällsta hus 11 påverkas inte av förändringen och fortsätter bedriva god verksamhet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats