Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Testa om du behöver söka vård för covid-19

Testa om du behöver söka vård för covid-19

Är du orolig över att vara smittad med Coronasjukdomen covid-19? Du kan själv göra en självskattning av dina symptom för att se om du behöver vård med hjälp av Region Stockholms digitala test.

De flesta som smittas av Coronavirus får milda symtom och kan stanna hemma och ta hand om sig själv som vid en förkylning eller influensa. Andra behöver vård.

Men det kan vara svårt att veta var gränsen går. Därför har Region Stockholm tagit fram ett självskattningstest som ger svar på om du behöver vård eller om du kan ta hand om dig själv hemma.

Testet innehåller åtta frågor om ditt mående och ditt allmänna hälsotillstånd. I slutet av testet får du råd som anpassats efter dina svar.

Använd inte denna självskattning om det gäller barn. Har du barn som du misstänker smittats, ring 1177 för vägledning.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats