Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Vad tycker äldre om sin äldreomsorg?

Vad tycker äldre om sin äldreomsorg?

Just nu pågår det en undersökning om hur äldre uppfattar sin äldreomsorg. Det är Socialstyrelsen som vill veta hur äldreomsorgen fungerar i landet, utifrån de äldres perspektiv.

Därför får alla invånare som är över 65 år, och som har hemtjänst eller bor på ett särskilt boende för äldre, en enkät skickad till sin folkbokföringsadress. Enkäten innehåller frågor om hur du som äldre uppfattar din äldreomsorg. Dina svar blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän.

Anhöriga får gärna, om det behövs, hjälpa sin närstående att svara på enkäten.

Sista dagen att svara på enkäten är den 20 mars 2022. Det går att svara på enkäten via post eller via internet. Inloggningsuppgifter samt koden för att kunna svara via internet finns i postenkäten.

Resultaten publiceras på Socialstyrelsens webbplats i slutet av juni 2022. 

För mer information om hur Socialstyrelsen arbetar med äldrefrågor, klicka på rubriken "Socialstyrelsen" längre ner på sidan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats