Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Vallentuna arbetscoachning bygger bo åt ekosystemets minstingar

Vallentuna arbetscoachning bygger bo åt ekosystemets minstingar

Nu har de första fågel- och fladdermusholkarna satts upp i naturområdet kring byggandet av Molnbydepån. Det är VAC (Vallentuna arbetscoachning) daglig verksamhet och sysselsättning som har fått uppdraget av Stockholms lokaltrafik, SL, för att värna djurriket i området.

I snickeriet på Fabriksvägen är arbetet i full gång med att borra hål, rätta till tak och se till att väggar är tillräckligt frasiga för att Molnbys fåglar ska trivas i sina nya hem. Handledaren, Veronica Fridner, berättar för en av deltagarna på VAC daglig verksamhet och sysselsättning, Mira Ervasti, hur hon ska borra i fågelholkstaket.

– Vi har jobbat med det här projektet sedan mitten av april och kommer att fortsätta så länge som SL vill ha hjälp av oss. Nu bygger vi även två olika typer av insekthotell, främst för solitära bin, humlor, nyckelpigor, fjärilslarver, myror men även för andra insektsgäster, berättar hon.

VAC daglig verksamhet och sysselsättning har fått fria händer att välja vilka arter de ska bygga för så Veronica har tagit fram ritningar som passar olika fågel- och insektsarter.

– Fågelholkarna ser olika ut beroende på vilken fågelart det handlar om, och bygger man fladdermusholkar är det viktigt att två stycken finns i närheten av varandra, för risken finns att getingar väljer att ockupera en av dem. Det är en del att ha koll på hur djuren beter sig för att det ska bli rätt. Men det är lärorikt, berättar Veronica.

När skogen runt Molnbydepån avverkades bevarades ett särskilt känsligt område med naturmark där det finns äldre lövträd och hassellundar samt extra rikligt med fornlämningar. Detta område är helt orört och det är där samt vid andra skogsområden kring Molnydepån som fågel- och fladdermusholkarna samt insektshotellen ska sättas upp.

Molnbydepån beräknas stå klar hösten 2020.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats