Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Arbetscoachningen uppmärksammas på riksnivå

Arbetscoachningen uppmärksammas på riksnivå

I den röda företagsbyn i Vallentuna ligger Vallentuna arbetscoachning. Verksamheten startades för cirka tre år sedan med ett tydligt uppdrag grundat på ett politiskt beslut. Målet var att skapa bättre förutsättningar för människor med normbrytande funktionsvariationer att komma ut på arbetsmarknaden. Och verksamheten levererar. Idag har de stöttat cirka 30 personer ut i anställning och studier, har ett nätverk med 300 företag och väcker nyfikenhet bland politiker på både kommunal- och riksdagsnivå.

Verksamheten arbetar enligt metoden Supported Employment, som tillsammans med inspiration från metoden Individual Placement and Support (IPS), utgör grunden för verksamhetens arbetssätt. Enkelt förklarat handlar det om att arbeta utifrån individens behov – att se varje persons styrkor, motivation och egenskaper för att koppla rätt person till rätt arbetsplats.

– Är du motiverad att komma ut i arbetslivet så ska du också ut och tränas i arbetslivet. Vi tror inte på tidigare metoder där man arbetstränar i låsta miljöer för att sedan komma ut på en arbetsplats. Det motsvarar sällan verkligheten. Istället leder det till att personen kraschar. Kan man istället stötta någon innan den kraschar genom rätt coachning och stöd så blir slutresultatet mycket bättre, både för arbetstagaren och för arbetsgivaren, säger Göran Westerlund, enhetschef på Vallentuna arbetscoachning.

Individen i fokus

Idag har verksamheten fem anställda arbetscoacher som arbetar med cirka 60 kunder. De stöttar personer genom individuellt stöd men finns även till hands för arbetsgivaren.

– Det som skiljer sig åt mellan oss och andra mer traditionella arbetscoacher är att vi noggrant matchar arbetsgivarens behov med individens styrkor och intressen för bästa match. En person som verkligen vill jobba på just ett specifikt företag - lär sig arbetet och lär sig företaget - vilket också blir ett tryggt sätt att rekrytera på, säger Göran Westerlund.

De kunder som får stöd av arbetscoachningen har fått biståndsbeslut av socialförvaltningen. Det kan också vara personer som redan har en daglig verksamhet eller sysselsättning enligt socialtjänstlagen eller LSS – men som vill, kan och känner sig motiverade att komma ut på den riktiga arbetsmarknaden.

– Individerna som vi stöttar är duktiga på många saker men kan till exempel ha svårt med det sociala samspelet, att gå på anställningsintervjuer eller att själva ta kontakt med företag. De behöver ett större stöd och någon som hjälper till att skapa trygghet och rutiner, menar Göran Westerlund.

Metoden Supported Employment har även visat sig fungera bra på flera olika målgrupper. Verksamheten har exempelvis stöttat personer med försörjningsstöd och personer med tidigare missbruksproblematik, med bra resultat, vilket öppnar upp möjligheter inför framtida utvecklingsområden.

Politikerbesök

I förra veckan besökte moderaternas partiledare Ulf Kristersson Vallentuna arbetscoachning för att ta del av hur verksamheten arbetar och resultatet de uppnått. Veckan innan var även riksdagsledamot Jessica Polfjärd på besök tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand och tf. socialchef David Gyllenstråle.

– Ja, det finns ett stort intresse för hur vi arbetar här i Vallentuna. FOU Nordost har tagit fram en rapport kring verksamheten och metoden Supported Employment. Det är kul att vårt arbete uppmärksammas och att det faktiskt visar på att vi kan göra skillnad. Vi får inte glömma att de här individerna tidigare fått bedömningen att de inte har möjlighet att komma ut i arbetslivet. Varje samhällsinsats kostar och vi är en bra lösning på att minska dessa kostnader. Dessutom skapar vi möjligheter och hopp - vi ger människor en chans att komma ut på arbetsmarknaden – på lika villkor som alla andra. Och det är precis vad vår verksamhet har i uppdrag att göra, avslutar Göran Westerlund, enhetschef på Vallentuna arbetscoachning.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats