Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Vallentuna deltog i Ung i Roslagen och tar över värdskapet för 2020

Vallentuna deltog i Ung i Roslagen och tar över värdskapet för 2020

Igår var det dags för Ung i Roslagen som är en konferens för alla som möter ungdomar i jobbet eller på fritiden i Roslagskommunerna. Representanter från Vallentuna var på plats för att ta del av konferensen som i år ägde rum i Norrtälje. Nästa år, 2020, är det dags för Vallentuna att ta över värdskapet.

I år firade Ung i Roslagen 15-års jubileum. På talarlistan fanns bland annat polisområdeschef Patrick Ungsäter och lokalpolisområdescheferna Anna Ohlsson och Björn Cewenhielm som gav en lägesbild över hur det ser ut både lokalt, regionalt och nationellt. Samtliga var eniga om att satsningar på arbete med barn och unga är något av det allra viktigaste för att minska brott, otrygghet och kriminalitet.

Generation Pep pratade om Idrotts- och kultursatsningen

Malin J-son Höök och Mattias Svensson från Generation Pep var där för att prata om hur hälsoläget ser ut idag hos våra barn och unga. De pratade om skillnader i hälsa mellan olika grupper och att det finns många aktörer som kan hjälpa till att minska de hälsoskillnader som uppstår i och med detta. De lyfte fram Vallentunas arbete som ett bra exempel och nämnde bland annat det hälsofrämjande arbetet med Idrotts- och kultursatsningen samt kostenheten som pågår just nu.

Förebyggande arbete

Under dagen diskuterades även hur vi arbetar med nationellt och regionalt preventionsarbete för unga. Kaisa Snidare från Länsstyrelsen Stockholm berättade om ett pilotprojekt kopplat till jämlik hälsa som pågår under kommande två år. Länsstyrelsen bistår kommunerna med stöd i sitt preventionsarbete och Vallentuna är en av kommunerna som tagit del av deras ”preventionspaket”, för att stärka det förebyggande arbetet i kommunen.

– Det var en mycket intressant dag med värdefulla insikter. Nästa år är det dags för Vallentuna kommun att ta över stafettpinnen och det ser vi fram emot. Ung i Roslagen är ett bra forum för alla som arbetar med unga. Konferensen inspirerar och skapar förutsättningar så att vi gemensamt kan utveckla och fortsätta vårt arbete för att stötta våra unga, säger Annika Hellberg, tf. kommundirektör, som var där för att ta emot stafettpinnen från Norrtälje.

Ung i Roslagen är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, Danderyds kommun, Täby kommun, Österåkers kommun, Vallentuna kommun och Vaxholms stad. Varje år är det en av kommunerna som arrangerar konferensen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats