Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Ytterligare restriktioner införs

Ytterligare restriktioner införs

Efter jul och nyårshelgerna har smittspridningen i Sverige ökat kraftigt, och överskrider nu Folkhälsomyndighetens scenario 2 när det gäller antalet rapporterade fall. Från den 12 januarri införs därför ytterligare åtgärder:

 • Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.
 • För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas.
 • Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen. Det får vara max åtta personer per sällskap och det krävs en meters avstånd mellan olika sällskap. Stängning senast kl 23.
 • För lärosäten rekommenderas delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.
 • Alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang.

 Följande råd och rekommendationer gäller sedan tidigare:

 • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik
 • Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken om det inte går att hålla avstånd
 • Handelsplatser: Liksom tidigare gäller krav på minst 10 kvm per person och att undvika trängsel.
 • Platser för kultur och fritidsverksamheter: Krav på 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Undantaget för verksamheter som riktar sig enbart till barn- och unga, till exempel träningar och tävlingar.
 • Närundervisning för grundskolan, övriga obligatoriska skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är fortsatt huvudprincipen.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats