Start / Omsorg och hjälp / Trygg och säker / Trygghetsfrämjande arbete / Studie - varför mår unga som de gör

Varför mår ungdomar som de gör - hjälp oss att ge svar på frågan

Under hösten 2021 kommer Vallentuna kommun tillsammans Täby och Danderyd kommun samt Vaxholm stad delta i ett forskningsprojekt med syfte att ge en ökad förståelse kring ungdomars livssituation, hur de mår och vad som påverkar deras mående. 

Projektet söker nu 10 ungdomar per kommun att intervjua digitalt. Under augusti till september kommer företaget IPSOS att ringa runt till ett slumpat urval av vårdnadshavare och fråga efter ungdomar som vill och kan delta i studien.

Om du skulle få ett telefonsamtal gällande detta men känner dig osäker. Ta dennes telefonnummer och be om att få ringa upp. Svaren och resultatet av deltagandet är helt anonymt. De som är med får en ersättning på 400 kr. 

Kriterierna för att delta i studien är;

  • bosatt i Vallentuna kommun
  • född 2006
  • påbörjat årskurs 9 i skola i Vallentuna

För fler frågor eller funderingar kring studien kan du höra av dig till Therese Eriksson, trygghetssamordnare. Kontaktuppgifter hittar du nedan. 

Trygghets- och folkhälsosamordnare

Therese Eriksson

E-post 
therese.eriksson@vallentuna.se

Telefon 
08-587 857 14

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats