Trygghetsvandra i sommaren och få pengar till ert barns klass eller förening

Allt fler ungdomar förväntas spendera tiden hemma under sommaren, vilket gör att det även finns ett ökat behov av vuxennärvaro. Som vuxen är du en viktig förebild och kan minska risken för skadegörelse, missbruk och våld i ungas närmiljö.

Vallentuna kommun vill nu få ut fler vuxna att trygghetsvandra under eftermiddagar och har skapat ett bidrag specifikt för sommaren 2020, som klassföräldrar eller föreningar kan ansöka om.


Häng med på en promenad och skapa trygghet för kommunens ungdomar!

Vad innebär det att trygghetsvandra under sommaren?

Som trygghetsvandrare är du en extra vuxen som rör dig ute bland ungdomarna i kommunen eftermiddags- och kvällstid. Huvudsyftet är att skapa trygghet genom att synas och finnas till hands i miljöer där ungdomar rör sig. En ökad närvaro av vuxna minskar risken för skadegörelse, missbruk och våld i ungas närmiljö.

Att trygghetsvandra är också ett sätt att lära känna ungdomarna i Vallentuna och få större insikt i hur det är i vår kommun.

Vad innebär uppdraget?

Uppdraget innebär att 4 vuxna över 20 år från varje förening eller klass under 10 eftermiddagar (måndag till torsdag) mellan vecka 26-33, trygghetsvandrar runt om i Vallentuna kommun. Vid uppstartsmötet den 15 juni deltar en kontaktperson från varje klass/förening. Då ska önskemål om vilka eftermiddagar och veckor klassen eller föreningen kan trygghetsvandra medtas.

Önskar alla samma veckor, behöver vi komma överens om en fördelning. En rekommendation är att ni till uppstartsmötet har med er flera olika alternativ på veckors som 1a hand, 2a hand och så vidare.

Vem kan söka bidraget?

Förening som finns med i Vallentuna kommuns föreningsregister, eller en skolklass från någon av skolorna i Vallentuna kommun.

För att ersättning ska betalas ut ska minst fyra personer, i åldern 20 år eller äldre, trygghetsvandra 10 eftermiddagar/kvällar mellan klockan 16.30 – 21.00.

Om antalet ansökningar överstiger 10 stycken kommer vi att tilldela trygghetsvandring utefter ansökningsdatum, det vill säga först till kvarn.

Hur stort är bidraget?

De föreningar eller klasser som ansökt, beviljats och genomfört uppdraget får 10 000 kr utbetalt till föreningens eller klassens konto i september.

Hur anmäler vi intresse?

Om din förening/klass är intresserade av att trygghetsvandra under sommaren 2020 så anmäler ni ert intresse samt namn och nummer till en kontaktperson till therese.eriksson@vallentuna.se senast den 17 juni 2020.

Praktisk information

Uppstartsmöte med praktisk information sker måndagen den 15 juni kl 18:30, Vallentuna Centrum. En från varje förening eller klass bör då delta. Mer detaljer kring mötet skickas till de föreningar som anmäler sig.

Under varje trygghetsvandring tilldelas ni vita reflexvästar med dragkedja märkta Tryggare Vallentuna. Västarna samt karta med platser och kontaktinformation hämtas ut i Kontaktcenter i Kulturhuset, Vallentuna Centrum senast 16:30 samma dag som trygghetsvandringen ska genomföras.

Vad gör kommunen för att ungdomar ska kunna känna sig trygga?

På kvällar och helger finns kommunens fritidsgårdar öppna för alla ungdomar mellan 13-18 år. Fältgruppen finns ute och rör sig bland ungdomarna i offentliga ungdomsmiljöer. De arbetar förebyggande och uppsökande med syfte att skapa trygghet och vara ett stöd för ungdomar. Även nattvandrare rör sig ute, främst under fredag- och lördagskvällar.

Therese Eriksson

Trygghets- och folkhälsosamordnare
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats