Start / Omsorg och hjälp / Trygg och säker / Trygghetsfrämjande arbete / Välkommen på en digital trygghetsvandring

Välkommen på en digital trygghetsvandring

Trygghet är viktigt! Genom att arrangera trygghetsvandringar skapas förutsättningar för trygga, attraktiva och trivsamma miljöer. Var med, tyck till och bidra med dina upplevelser av en digital trygghetsvandring i Karby, se kartbild nedan.

Vi vill att vår utemiljö bjuder in invånare, lockar till aktivitet, möten och upplevelser av trygghet och trivsel. Hur vi trivs och hur trygga vi känner oss i en närmiljö är avgörande för var och hur vi rör oss. Det är stora skillnader i vår upplevelse av trygghet när vi rör oss ute. Människor uppfattar miljöer på olika sätt på grund av skilda erfarenheter, kön och ålder. Allas upplevelser är viktiga och behövs.

Vi inom Tryggare Vallentuna är intresserade av att veta vad du som invånare har för synpunkter om området Karby. Vad krävs för att området ska upplevas som tryggt och trivsamt? Det kan handla om bättre belysning, färre träd, laga hål i asfalten eller behov av en bänk eller papperskorg.

Du deltar i den digitala trygghetsvandringen genom att ladda ner appen "Felanmälan utemiljöer Vallentuna kommun" i Appstore eller Google Play. Välj vilken kategori du tycker ärendet ska ha och skriv Trygghetsvandring2021 som rubrik i beskrivningen av ärendet, innan du beskriver ditt ärende. Tänk på att inte lämna personuppgifter eller uppgifter som kan innebära sekretess i beskrivningsfältet.

Du kan även delta i den digitala trygghetsvandringen via webbplatsen för felanmälan.

Trygghetsvandringar är ingen universallösning, men de kan vara en viktig del i en större helhet med olika sätt att föra dialog, att se möjligheter till förändring och att skapa ett tryggare, attraktivare och mer trivsamt samhälle.

Hoppas du vill vara med och trygghetsvandra digitalt med oss!! Vi vill ha in ditt bidrag för Karby senast den 28 november.

Karta över området för den digitala trygghetsvandringen

Vad är en trygghetsvandring?

Trygghetsvandring är en metod för att skapa tryggare och attraktivare närmiljöer för invånarna. Det vanligaste sättet att genomföra en trygghetvandring är att boende i ett visst område bjuds in att göra en trygghetsvandring i närmiljön tillsammans med representanter från kommun, polis och andra samverkanspartner. Tillsammans går man fysiskt runt i området för att identifiera hur platser kan upplevas mer trygga, trivsamma och attraktiva. Trygghetsvandringar kan även genomföras för att få underlag till det kontinuerliga trygghetsskapande arbetet.

Vad är en digital trygghetsvandring?

En digital trygghetsvandring innebär att du som invånare via en digital karta och formulär inkommer med synpunkter för att göra en plats mer trygg och trivsam. Digitala trygghetsvandringar är ett komplement till de fysiska trygghetsvandringarna. Det kan vara svårt att samla alla som bor i ett område vid ett specifikt tillfälle och då är det bra att även kunna erbjuda invånarna en möjlighet att lämna synpunkter på närmiljön digitalt.

Hur går den digitala processen till?

Via appen Felanmälan eller formuläret på kommunens webbplats felanmäler och beskriver du som invånare vad du skulle vilja ha för åtgärder. Formuläret skickas in och blir ett ärende till Tryggare Vallentuna. Alla ärenden finns sedan samlade i systemet i en lista, och det blir enkelt att ta ut statistik och rapporter över åtgärder för en mer trygg miljö.

Vilka kan delta i den digitala trygghetsvandringen?

Invånare och företagare i alla åldrar kan delta i trygghetsvandringen och skicka in sina synpunkter för området som är aktuellt. Det är ni som bor och verkar i ett område som har störst kännedom om platsen och era erfarenheter är viktiga att ta tillvara.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats