Start / Servicemeddelanden / Anläggningsarbete intill Sättratorpsvägen v.22

Anläggningsarbete intill Sättratorpsvägen v.22

Under vecka 22 påbörjas arbetena med att anlägga nya lekplatsen i Kårsta på grönytan intill Sättratorpsvägen.

Entreprenören är Lappset Sweden AB och lekplatsen kommer att öppna i början av oktober månad.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats