Start / Servicemeddelanden / Arbete med att förstärka elnät i Centrala Vallentuna

Arbete med att förstärka elnät i Centrala Vallentuna

För att förstärka elnätet och säkra leveranserna av ström inom Vallentuna kommer Ellevio att gräva ned nya högspänningsledningar i området Centralvägen, Allévägen, Sommarvägen samt Gärdesvägen. Arbetet påbörjas den 20 april och kommer ske i etapper, för att undvika att samtliga gator är uppgrävda samtidigt, och förväntas vara helt klart till 30 juni.

Vi hoppas på förståelse för arbetet samt de störningar som uppkommer och gör allt vi kan för att minska störningarna.

Markarbetet kommer att utföras av Dammarsberg Entreprenad på uppdrag av ATS Kraftservice som är underentreprenör åt Ellevio. ATS Kraftservice kommer ta kontakt med de markägare som påverkas direkt.

Projektledare och kontaktperson för markarbetet:

Johan Martinsson
0733-338930
johan.martinsson@dammarsberg.se

Ansvarig projektledare ATS Kraftservice:

Magnus Sedell
0733-375006
magnus.sedell@atskraftservice.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats