Start / Servicemeddelanden / Arbeten i tunnlarna under Teknikvägen

Arbeten i tunnlarna under Teknikvägen

Belysningen kommer att bytas i tunnlarna mellan Rosedalsskolan Södra och Norra samt vid Mörbylundsvägen under Teknikvägen vecka 23 och 24. Under arbetet kommer halva gång- och cykelbanan att spärras av vilket möjliggör passage men med lite mindre bredd.

Belysningen kommer vara så kallade LED-pipes som har en mycket hög driftsäkerhet samt står emot skadegörelse på ett mycket bra sätt. Vi hoppas att detta kommer bidra till en säkerhetshöjande upplevelse under den mörka perioden på året.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats