Start / Servicemeddelanden / Arbeten med alléträd på Lugnets väg

Arbeten med alléträd på Lugnets väg

Trädallén på Lugnets väg är biotopsskyddad enligt lag. Vallentuna kommun har inventerat träden och därefter sökt dispens från länsstyrelsen på åtgärder på träden. Länsstyrelsen har gett dispens för beskärning av träd och fällning av enstaka riskträd. De träd som fälls ska återplanteras enligt beslut från länsstyrelsen med undantag från ett träd.

Arbeten med beskärning och fällning kommer att påbörjas under vecka 15 av kommunens driftentreprenör Höga kusten skog & fastighet AB.

Träd som ska återplanteras kommer att planteras under hösten 2022, i perioden september-november.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats