Start / Servicemeddelanden / Arbeten i Åby ängar

Arbeten i Åby ängar

Utbyggnaden av kommunens anläggningar har delats upp i tre steg. Först byggdes så kallade arbetsgator innan bostadsbyggnationen sker. Grunden byggs som ett andra steg där bland annat kantsten och fundament för skyltning sätts på plats. Det arbetet pågår fram till och med september 2020.

Till det sista steget sparas de delar av anläggningen, exempelvis ytskikt och planteringar som lätt skadas av de transporter och arbeten bostadsbyggnationen innebär. Genom att färdigställa dessa efter att bostadsbyggnationen är klar säkerställer vi att inte behöva laga skador i onödan och att området blir fint strax efter inflyttning. Färdigställande av Åby Allé och delar av Häggatan pågår, det arbetet beräknas vara klart under hösten 2020. För frågor kring kommunens entreprenad ta kontakt med projektledare Elin Ericsson, se kontaktuppgifter nedan. Resterande gator i området kommer att färdigställas i takt med att de sista kvarteren färdigställs av respektive byggaktör.

Bostadsbyggnation pågår på kvarter 3 och 4 där byggaktörerna Åke Sundvall respektive Veidekke ansvarar. För frågor kring dessa arbeten ta kontakt med respektive byggaktör.

Kontakt

Vallentuna kommun
Projektledare, Elin Ericsson
08-587 851 31
elin.ericsson@vallentuna.se

Veidekke
Lukas Nilsson
070 692 18 99
lukas.nilsson@veidekke.se 

Åke Sundvall
Tim Svalling
08-505 580 39
tim.svalling@akesundvall.se

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats