Start / Servicemeddelanden / Arbeten på Roslagsbanan

Arbeten på Roslagsbanan

Helgen 13-14 juni kommer SL att riva tågbron över Edsbergsån, norr om Lindholmen. Arbetet kommer att pågå klockan 07:00-19:00 lördag och söndag.

Måndag 15 juni startar pålningsarbeten, som kommer att pågå i tre veckor mellan klockan 07:00-19:00 på vardagar. Arbetet kommer att bullra.

Fram till fredag 19 juni kommer SL att arbeta nattetid med rivning av kontaktledningar mellan Vallentuna och Lindholmen. Arbetet kommer att pågå mellan klockan 19:00-07:00. Arbetet är av det mindre bullrande slaget.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats