Start / Servicemeddelanden / Arbeten vid Tallhammarsvägen 58 B

Arbeten vid Tallhammarsvägen 58 B

Lekplatsen på Tallhammarsvägen 58 B ska genomgå en större upprustning. Detta i enlighet med kommunens lekplatsplan som är antagen i kommunfullmäktige.

Upprustningen sker av entreprenören Spectra Sverige AB på uppdrag av
Vallentuna kommun. Arbetena påbörjas v. 18 och kommer att pågå fram till sensommaren.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats